Webové aplikace související s kvalitou ve zdravotnictví


Registr Národní sady ukazatelů zdravotních služeb Aplikace pro zajištění procesu návrhu a přijetí ukazatelů zdravotních služeb.

Externí hodnocení kvality s využitím Národní sady ukazatelů zdravotních služeb. Externí hodnocení kvality a výkonnosti péče s využitím Národní sady ukazatelů zdravotních služeb

Sledování mimořádných událostí Aplikace pro záznam a vyhodnocení šetření mimořádných událostí.
  • Šetření dekubitů na národní úrovni
  • Sledování pádů
  • Další mimořádné události