www.nrc.cz
     
Registr Národní sady ukazatelů zdravotních služeb


Přihlášení (registrace) do registru národní sady ukazatelů zdravotní péče

Mapa veřejných stránek
Lexikon pojmů
Úvodník
Metodické dokumenty NRC pro vývoj ukazatelů
Sekce odborných panelů
Referenční hodnoty
Manažerské vyhodnocení ukazatelů kvality
Odborné odkazy
Ostatní odkazy
Přehled aktuálních návrhů ukazatelů
Legenda k přehledu zveřejněných ukazatelů

Lexikon pojmů
NSUZSNárodní sada ukazatelů zdravotních služebJedná se o standardizovanou sadu ukazatelů testovaných a zapojených do procesu životního cyklu.
RNSUZSRegistr Národní sady ukazatelů zdravotních služebJedná se o webový aplikační software (ASW) zajišťující informační podporu vývoje ukazatelů v životním cyklu.
KNSUZSKatalog Národní sady ukazatelů zdravotních služebJedná se o formalizovaný popis ukazatelů zařazených do NSUZS přizpůsobený možnostem veřejné publikace (ve Věstníku MZd.).
ASWAplikační SW
TF04/TAProjekt Transition Facility / Technical AssistanceProjekt zaměřený na podporu transformace zdravotnictví financovaný z prostředků EU.
MZd.Ministerstvo zdravotnictví České republiky
AHQRAgency for Healthcare Research and QualityInstituce v USA zabývající se výzkumem zdravotní péče včetně její kvality.

Úvodník
Národní referenční centrum bylo pověřeno Ministerstvem zdravotnictví ČR správou a dalším vývojem výstupů projektů zaměřených na řešení problémů kvality zdravotní péče (Prováděcí smlouva č. 5 k Rámcové dohodě o spolupráci ze dne 27.5.2008, schválená Představenstvem NRC usnesením P_17/8). Projekt Vývoj národní sady ukazatelů zdravotních služeb je prioritní činností Národního referenčního centra.
Národní sada ukazatelů zdravotních služeb je vyvíjena s cílem vytvořit celonárodní, standardizovaný nástroj pro interní a externí hodnocení kvality zdravotní péče a pro rozvoj národních programů kvality. Její vývoj probíhá po vzoru podobných velkých zahraničních systémů (například AHRQ). Jsou v ní shromažďovány veškeré informace o ukazatelích, navrhovaných a vyvíjených Národním referenčním centrem v rámci životního cyklu, jehož hlavními fázemi jsou:
  1. návrh ukazatele,
  2. sběr dat a jejich statistické testování,
  3. vyhodnocení ukazatele panelem odborníků,
  4. publikace ukazatele s návrhem způsobu používání
    Ukazatele, které projdou tímto cyklem, mají proto známou validitu pro konkrétní účely použití, jsou testované, odborně posuzované a přijaté v konsensu hlavních odborných autorit českého zdravotnictví.
    Národní sada ukazatelů zdravotních služeb je synchronizována s Národní sadou standardů zdravotních služeb shromažďující obdobným způsobem klinické standardy péče. Řada ukazatelů je vyvíjena právě v rámci vývoje klinických standardů a reprezentuje konkrétní klinická doporučení a kriteria.
    Ukazatele jsou publikované v Národní sadě s různým doporučením k používání k různým účelům hodnocení a zvyšování kvality péče:
  1. k internímu hodnocení kvality péče,
  2. k externímu hodnocení kvality péče,
  3. k rozvoji národních programů zdravotní péče,
  4. ke kontraktaci zdravotní péče,
  5. k veřejné publikaci výsledků hodnocení
    Na těchto stránkách publikujeme jednoduchý přehled ukazatelů, jejich slovních definic se specifikací klinických stavů, které jsou s využitím ukazatele hodnoceny.
    Podrobnější informace jsou dostupné pouze registrovaným účastníkům projektu vývoje Národní sady ukazatelů zdravotních služeb.


Metodické dokumenty NRC pro vývoj ukazatelů
Metodické minimum pro vývoj Národní sady ukazatelů zdravotních služeb a metoda hodnocení ukazatelů odborným panelem.
Metodické minimum pro vývoj NSUZS (08.06.2011)
Produktový list v.0.01 (23.02.2011)
Formulář k vyhodnocení ukazatelů NSUZS

Sekce odborných panelů
Odborné panely
Odborný panel konečného vyhodnocení klinicky specifických ukazatelů kvality zdravotních služeb v oblasti ošetřovatelské péče
       Sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni
Odborný panel konečného vyhodnocení ukazatelů kvality zdravotních služeb v oblasti screeningových metod v prevenci nádorů
Odborný panel konečného vyhodnocení klinicky specifických ukazatelů kvality zdravotních služeb v oblasti chirurgické odbornosti
Odborný panel konečného vyhodnocení klinicky specifických ukazatelů kvality zdravotních služeb v oblasti neurologické odbornosti

Manažerské vyhodnocení ukazatelů kvality
Manažerské vyhodnocení ukazatelů NSUZS (31.05.2010)

Referenční hodnoty
Referenční hodnoty ukazatelů 2008

Odborné odkazy
Health at a Glance 2009
Hospital Compare - A quality tool provided by Medicare
The Leapfrog Group
California, Texas, Washington, New York - Hospital Card
Ukazatele kvality zdravotních služeb (TF04) ke stažení
Agency for Healthcare Research and Quality a European Community Health Indicators Monitoring
Věstník 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR - Národní ukazatele výkonnosti a kvality zdravotních služeb

Ostatní odkazy
E-learningový kurz

Legenda k přehledu zveřejněných ukazatelů
Kód ukazatele unikátní kód ukazatele reprezentující jeho typ a pořadí ve vývoji celé sady.
Název ukazatele název popisující měřenou veličinu a předmětný klinický stav, ke kterému se měření vztahuje.
Vztah označuje vztah ukazatele k jiným sadám.

Stav ukazatele určuje v jakém stavu se ukazatel v daném okamžiku nachází v registru standardů zdravotních služeb.
  Ukazatel byl doporučen k dalšímu vývoji.
 Ukazatel je připraven ke konečnému hodnocení.
 Ukazatel byl zařazen do Národní sady zdravotních služeb.
 Ukazatel je vyřazen z vývoje.

Fáze ukazatele určuje v jaké fázi se ukazatel v daném okamžiku nachází. XX - Neproběhlo konečné vyhodnocení.
D1 - Doporučen k užívání.
D2 - Doporučen k užívání a dalšímu vývoji.
DV - Nedoporučen k užívání a doporučen k dalšímu vývoji.
EX - Vyřazen.

Definice ukazatele jednoduché, slovní vyjádření definice ukazatele. Technické detaily definice jsou obsaženy v detailní dokumentaci k ukazateli.
Proč jsou oblast a ukazatel důležité popisuje význam klinické oblasti a důvody, pro které je ukazatel vyvíjen.
Klinické vymezení ukazatele vymezuje klinický stav vhodnými systémy klinické klasifikace (MKN10, seznam výkonů a další).

   Kliknutím na ikonu "dopisu" můžete odeslat e-mailovou zprávu s Vaším dotazem či připomínkou operátorovi Registru Národní sady ukazatelů zdravotních služeb.

Filtrovat přehled ukazatelů dle oborové sady: 
Filtrovat přehled ukazatelů dle vztahu k jiným ukazatelům: 
Filtrovat dle stavu ukazatelů v registru: 
Filtrovat dle fáze ukazatelů: 

Přehled aktuálních návrhů ukazatelů
Stav Fáze Kód NázevVztahInterní garantUveden do NSUZS   
XXQA0090xXXVaginální porod po císařském řezu, nekomplikovaný   odeslat email
D1QV0001xD1Počet výkonů porodůSuchý Miloš MUDr.03.05.2010ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČR odeslat email
D1QV0003xD1Počet endoprotetických kloubních výkonůSuchý Miloš MUDr. ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČR odeslat email
D1PC0007xD1Podíl lůžek intenzivní péče nemocniceSuchý Miloš MUDr.06.05.2010ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČR odeslat email
D1PE0008xD1Průměrný počet aproximovaných TISS bodů na ošetřovací denSuchý Miloš MUDr.06.05.2010ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČR odeslat email
D1PE0009xD1Struktura ošetřovacích dnů s aproximovanými TISS bodySuchý Miloš MUDr.06.05.2010ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČR odeslat email
D1PE0011xD1Průměrný počet intenzivních ošetřovacích dnů na stanici za měsícSuchý Miloš MUDr.06.05.2010ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČR odeslat email
D1PE0015xD1Průměrný počet ukončení pobytu na stanici intenzivní péče za měsícSuchý Miloš MUDr.06.05.2010ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČR odeslat email
D1PQ0019xD1Nemocniční mortalita na JIPSuchý Miloš MUDr.06.05.2010  odeslat email
D1PQ0020xD1Podíl sekundárních přijetí na staniciSuchý Miloš MUDr.06.05.2010ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČR odeslat email
D1PQ0021xD1Nemocniční mortalita po léčbě na JIPSuchý Miloš MUDr.06.05.2010  odeslat email
D1QV0028xD1Míra centralizace operačních výkonů pro Ca anuSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0030xD1Míra centralizace operačních výkonů na tlustém střevě a konečníku pro CaSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0031xD1Míra centralizace amputace konečníku sec. MilesSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0032xD1Míra centralizace amputace konečníku sec. Miles pro Ca rekta nebo anuSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0033xD1Míra centralizace resekcí jícnuSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0034xD1Míra centralizace resekcí jícnu pro CaSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0035xD1Míra centralizace resekcí pankreatuSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0036xD1 Míra centralizace resekcí pankreatu pro CaSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0037xD1Míra centralizace resekcí nebo amputací rektaSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0038xD1Míra centralizace resekcí nebo amputací rekta pro CaSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
DVPP0039xDVPrůměrný počet aproximovaných TISS bodů na případ dle MKN10Suchý Miloš MUDr.   odeslat email
D1QV0041xD1Míra centralizace resekčních výkonů na játrech pro metastázy CaSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0042xD1Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s autoimunitními nervosvalovými onemocněními Suchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
DVQM0053sDVNemocniční mortalita u akutního infarktu myokarduTůma Petr MUDr. ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČR odeslat email
D1QM0054sD1Nemocniční mortalita u CMPSuchý Miloš MUDr.06.05.2010ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČRukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QU0055xD1Podíl císařských řezů ze všech porodůSuchý Miloš MUDr.06.05.2010ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČR odeslat email
D1QM0057sD1Nemocniční mortalita po zlomenině horního konce kosti stehenníSuchý Miloš MUDr.06.05.2010ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČRukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0058xD1Počet výkonů karotické endarterektomieTůma Petr MUDr.06.05.2010ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČR odeslat email
D2QM0059sD2Nemocniční mortalita po výkonech karotické endarterektomieTůma Petr MUDr.06.05.2010ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČR odeslat email
D2QM0063sD2Nemocniční mortalita u krvácení do trávicího traktuTůma Petr MUDr. ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČR odeslat email
DVQM0064sDVNemocniční mortalita u městnavého srdečního selháníTůma Petr MUDr. ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČR odeslat email
D1QV0065xD1Počet výkonů operace na abdominální aortěTůma Petr MUDr. ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČR odeslat email
D2QM0066sD2Nemocniční mortalita po operaci abdominální aortyTůma Petr MUDr. ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČR odeslat email
DVQM0067sDVNemocniční mortalita u pneumonieTůma Petr MUDr. ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČR odeslat email
D1QV0068xD1Počet výkonů PTCATůma Petr MUDr. ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČR odeslat email
DVQM0069sDVNemocniční mortalita po PTCATůma Petr MUDr. ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČR odeslat email
D1QV0070xD1Počet výkonů resekce jícnuSuchý Miloš MUDr. ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČRukazatel je propojen se standardyodeslat email
D2QM0071sD2Nemocniční mortalita po resekci jícnuSuchý Miloš MUDr. ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČRukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0072xD1Počet výkonů resekce pankreatuSuchý Miloš MUDr. ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČRukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QM0073sD1Nemocniční mortalita po resekci pankreatuSuchý Miloš MUDr.06.05.2010ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČRukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1PQ0077xD1Standardizovaný počet pacientů s dekubitem vzniklým v organizaci zjištěný prevalenční metodouSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
D1PC0083xD1Podíl lůžek intenzivní péče odděleníSuchý Miloš MUDr.06.05.2010ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČR odeslat email
D2QU0087xD2Podíl komplikovaných vybavení ploduSuchý Miloš MUDr. ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČR odeslat email
D2QU0088xD2Podíl akutních císařských řezů v průběhu poroduSuchý Miloš MUDr. ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČR odeslat email
D1QM0095sD1Nemocniční mortalita po břišních výkonech s vysokou populační mortalitouSuchý Miloš MUDr. ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČR odeslat email
D1QV0102xD1Počet operačních výkonů na štítné žláze a přištítných tělískáchNováková Jana MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1PS0169xD1Podíl pobytů na JIP dle hlavní dg. dle kapitol MKN10Suchý Miloš MUDr.06.05.2010ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČR odeslat email
D1QV0204xD1Počet případů hospitalizace pro neuropatickou bolestPátá Martina  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D2QV0205xD2Počet případů hospitalizace pro roztroušenou sklerózuPátá Martina  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QM0208sD1Nemocniční mortalita u ischemické CMPSuchý Miloš MUDr. ukazatel byl vydán ve Věstníku 06/09 Ministerstva zdravotnictví ČRukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QO0215xD1Pokrytí mamografickým screeningemSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
D2QO0216xD2Pokrytí mamografií mimo screeningSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
D2QO0217xD2Pokrytí screeningem kolorektálního karcinomuSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
D2QO0219xD2Pokrytí rizikové populace kolonoskopiíSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
D1QO0221xD1Pokrytí gynekologickou preventivní prohlídkouSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
D2QO0222xD2Pokrytí odběrem materiálu z děložního hrdlaSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
D1QM0227sD1Nemocniční mortalita po resekčních výkonech na tlustém střevě a konečníkuSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0228xD1Počet resekčních výkonů na tlustém střevě a konečníkuSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0229xD1Počet břišních výkonů s vysokou populační mortalitouSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
D1QV0233xD1Počet výkonů amputace konečníku sec. MilesSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
D2QO0247xD2Pokrytí screeningem kolorektálního karcinomu od roku 2009Suchý Miloš MUDr.   odeslat email
D1QM0248sD1Nemocniční mortalita po resekci nebo amputaci rekta pro CaSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0249xD1Počet výkonů resekce nebo amputace rekta pro CaSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D2QU0250xD2Podíl amputací rekta z počtu amputací a resekcí rekta pro CaSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0252xD1Počet případů hospitalizace pro autoimunitní nervosvalová onemocněníSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QM0257sD1Nemocniční mortalita po operaci abdominální aorty pro aneurysmaTůma Petr MUDr.   odeslat email
D1QM0258sD1Nemocniční mortalita po resekci jícnu pro CaSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QM0259sD1Nemocniční mortalita po resekci pankreatu pro CaSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QM0260sD1Nemocniční mortalita po resekci nebo amputaci rektaSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QM0262sD1Nemocniční mortalita po resekčních výkonech na tlustém střevě a konečníku pro CaSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QM0265sD1Nemocniční mortalita po resekčních výkonech na játrechSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0267xD1Počet výkonů amputace konečníku sec. Miles pro Ca rekta nebo anuSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0268xD1Počet resekčních výkonů na játrechSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0269xD1Počet resekčních výkonů na játrech pro metastázy CaSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0272xD1Počet resekčních výkonů na tlustém střevě a konečníku pro CaSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0274xD1Počet výkonů resekce nebo amputace rektaSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0275xD1Počet výkonů resekce pankreatu pro CaSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0276xD1Počet výkonů resekce jícnu pro CaSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
XXQV0277xXXPočet výkonů operace na abdominální aortě pro aneurysmaTůma Petr MUDr.   odeslat email
D1QV0284xD1Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodouPátá Martina  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D2QV0285xD2Počet případů hospitalizace pro myasthenia gravisPátá Martina  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D2PQ0287xD2Standardizovaný počet dekubitů vzniklých v organizaci zjištěný prevalenční metodouSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
D1QV0290xD1Počet resekčních výkonů na prsuNováková Jana MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0291xD1Počet resekčních výkonů na prsu pro CaNováková Jana MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D2QU0293xD2Podíl případů s resekčním výkonem na prsu u pacientů s CaNováková Jana MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0295xD1Počet výkonů primární operace tříselné kýly u pacientů nad 15 letNováková Jana MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0305xD1Počet laparoskopicky operovaných tříselných kýl primárních a u recidivy Nováková Jana MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QU0308xD1Podíl laparoskopicky provedených primárních operací tříselných kýl u pacientů nad 15 letNováková Jana MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0310xD1Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s myasthenia gravisPátá Martina  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D2QV0311xD2Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s roztroušenou sklerózouPátá Martina  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D2QV0312xD2Počet případů hospitalizace pro TIAPátá Martina  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0317xD1Počet výkonů primární operace kýly u dětí do 15 let Nováková Jana MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0328xD1Počet případů s operací žlučníku a žlučových cestSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
D1QV0351xD1Počet operačních výkonů pro redukci obezitySuchý Miloš MUDr.   odeslat email
D1QM0356sD1Nemocniční mortalita u CMP způsobených mozkovým krvácenímPátá Martina  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
XXQV0004xXXPočet cervikokapitálních endoprotézJinéSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQV0060xXXPočet výkonů koronárního by-passuTůma Petr MUDr.   odeslat email
XXQM0061sXXNemocniční mortalita po koronárním by-passuTůma Petr MUDr.   odeslat email
XXQM0062sXXNemocniční mortalita po kraniotomiiTůma Petr MUDr.   odeslat email
XXQV0093xXXPočet výkonů kraniotomieTůma Petr MUDr.   odeslat email
XXQV0094xXXPočet výkonů TEP kyčle a kolene pro arthrózuSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQM0103sXXNemocniční mortalita po resekčních výkonech na štítné žláze a přištítných tělískáchNováková Jana MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
XXQV0104xXXPočet operačních výkonů na štítné žláze pro CaNováková Jana MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
XXQM0171sXXNemocniční mortalita po resekčních výkonech na štítné žláze pro CaNováková Jana MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
XXQU0172xXXPodíl případů s operačním výkonem na štítné žláze u pacientů s CaNováková Jana MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
XXQV0206xXXPočet případů hospitalizace pro CMPPátá Martina  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
XXQV0207xXXPočet případů hospitalizace pro ischemickou CMPPátá Martina  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
XXQM0230sXXNemocniční mortalita po výkonech na játrechSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
XXQV0253xXXPočet případů se zlomeninou horního konce kosti stehenníSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
XXQV0255xXXPočet případů s operací pro zlomeninu distálního radiaSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQU0256xXXPodíl radikálních ošetření zlomeniny horního konce kosti stehenníSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
D1QM0263sD1Nemocniční mortalita po výkonech na játrech pro metastázy CaSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0270xD1Počet výkonů na játrech pro metastázy CaSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
D1QV0271xD1Počet výkonů na játrechSuchý Miloš MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
XXQV0273xXXPočet operačních výkonů pro Ca anuSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQU0278xXXPodíl patologických novorozencůSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQU0279xXXPodíl závažných patologických novorozencůSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQU0280xXXPodíl závažně nedonošených novorozencůSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQV0282xXXPočet výkonů TEP kyčle a koleneSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQM0289sXXNemocniční mortalita u Ca prsuNováková Jana MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
XXQM0292sXXNemocniční mortalita po resekčních výkonech na prsu pro CaNováková Jana MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
XXQU0294xXXPodíl případů s resekčním výkonem na jícnu u pacientů s CaNováková Jana MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
XXQV0303xXXPočet případů hospitalizace pro Morbus Crohn u dospělýchSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQM0316sXXNemocniční mortalita po resekčních výkonech na prsuNováková Jana MUDr.  ukazatel je propojen se standardyodeslat email
XXQM0329sXXNemocniční mortalita po výkonech na žlučníku a žlučových cestáchSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQU0330xXXPodíl operací žlučníku a žlučových cest laparoskopickySuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQU0353xXXPodíl laparoskopických výkonů pro redukci obezitySuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQA0096xXXPočet výkonů endarterektomie karotické a ostatních periferních tepenTůma Petr MUDr.   odeslat email
XXQA0097xXXNemocniční mortalita po endarterektomii karotické a ostatních periferních tepenTůma Petr MUDr.   odeslat email
XXQV0319xXXPočet případů s hysterektomiíSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQU0321xXXPodíl laparoskopických hysterektomiíSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQV0323xXXPočet případů s prostatektomiíSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQV0325xXXPočty případů s výkony pro benigní hyperplazii prostatySuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQV0326xXXPočet případů hospitalizace s adenotomiíSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQV0327xXXPočet případů tonsilektomieSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQV0331xXXPočet případů s resekcí ledviny nebo nefrektomií Suchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQM0332sXXNemocniční mortalita po resekci ledviny nebo nefrektomiiSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQU0333xXXPodíl laparoskopických nefrektomiíSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQV0334xXXPočet případů s rekonstrukčním výkonem na velkých tepnáchSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQM0335sXXNemocniční mortalita po rekonstrukčních výkonech na velkých tepnáchSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQU0336xXXPodíl laparoskopických rekontrukčních výkonů na velkých céváchSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQV0337xXXPočet výkonů na mozku nízké náročnostiSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQV0338xXXPočet výkonů na mozku střední náročnostiSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQV0339xXXPočet výkonů na mozku vysoké náročnostiSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQV0340xXXPočet výkonů na páteři nízké náročnostiSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQV0341xXXPočet výkonů na páteři střední náročnostiSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQV0342xXXPočet výkonů na páteři vysoké náročnostiSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQV0343xXXPočet výkonů na periferních nervech nízké náročnostiSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQV0345xXXPočet výkonů na periferních nervech vysoké náročnostiSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQM0346sXXNemocniční mortalita po výkonech na mozku střední náročnosti Suchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQM0349sXXNemocniční mortalita po výkonech na páteři vysoké náročnostiSuchý Miloš MUDr.   odeslat email
XXQM0350sXXNemocniční mortalita po výkonech na periferních nervech vysoké náročnostiSuchý Miloš MUDr.   odeslat email